top of page

Paranoid skizofreni Symptomer

Paranoid skizofreni Symptomer: Forskellen mellem det positive og det negative

Hvis du eller en, du elsker, beskæftiger sig med paranoide skizofrenisymptomer, kan den terminologi, der bruges til at skelne mellem forskellige typer symptomer, være forvirrende. I hverdagen er positive symptomer gode ting, og negative symptomer er dårlige ting. Når det kommer til skizofrenisymptomer, er begreberne negative symptomer på skizofreni og positive symptomer på skizofreni lidt forskellige.

 

Positive symptomer er ting, der føjes til en persons mentale sundhedstilstand, såsom vrangforestillinger, hallucinationer eller nye tankemønstre. Det er ikke nødvendigvis gode ting - de er simpelthen ting, der ikke er der, når en person oplever fuldstændig mental sundhed. Negative symptomer er ting, der er fraværende i en persons mentale sundhedstilstand. Dette kan omfatte at blive katatonisk (bevæge sig meget lidt), deprimeret eller opleve langsom eller uorganiseret tale.

 

Hvis du kæmper med paranoide skizofrenisymptomer, kan det være forvirrende at skelne mellem positive symptomer på skizofreni og negative symptomer på skizofreni. Tal med din psykiatriske udbyder for at få klarhed over, hvordan du kan skelne mellem dine symptomer. At forstå, hvordan du kommunikerer med din sundhedsplejerske, er afgørende for at modtage behandling af høj kvalitet, der vil føre dig på vejen til bedring.

bottom of page