top of page

Stoppe min medicin - professionel udtalelse
 

Med hensyn til din forespørgsel om, hvorfor en person med en psykisk sygdom, og i særdeleshed Clive, ville afbryde medicinering, kan jeg give dig min professionelle mening som følger: klassen af lægemidler, der bruges til at behandle skizofreni, er kendt som antipsykotika (nogle gange kaldet neuroleptika eller alvorlige beroligende midler).  
 

  • Clives behandlingshistorie inkluderer brugen af en række forskellige typiske antipsykotika og for nylig brugen af atypiske midler.  

  • Alle disse medikamenter har potentialet til at give uønskede bivirkninger og især de gamle typiske antipsykotika, som Clive oprindeligt blev behandlet med.  

  • Nogle af disse bivirkninger kan være særligt belastende, og Clive har oplevet en række af disse, specielt akatisi (20-25 % af patienterne, der behandles med de ældre lægemidler, er ramt - ifølge Maudsley Prescribing Guidelines, 2003). Når Clive beskriver at have følt sig "selvmordsdeprimeret" på medicin, har han ikke overdrevet. Akatisi er en subjektivt ubehagelig tilstand af rastløshed og ufrivillige bevægelser, som bidrager til angst og sænkning af humør, og ubehandlet akatisi er blevet forbundet med selvmord (Van Putten og Marder, Journal of Clinical Psychiatry 1987).  

  • Clive har en følsomhed over for medicin og har endda oplevet en reaktion på aspirin.  

  • Selv på den nyere medicin så sent som i marts 2004 oplevede han uønskede bivirkninger, og jeg udførte en Liverpool University Side-Effect Rating Scale (LUNSERS) og en Barnes Akathisia Rating Scale, som indikerede markant akatisi selv efter en dosisreduktion.  


Der opstår løbende problemer med overensstemmelse inden for mental sundhed, især hvis den involverede person har oplevet uønskede bivirkninger, der efter deres opfattelse er langt værre end selve sygdommen. Hertil skal huskes, at den enkelte ved behandling efter Psykiatriloven har nedsat mulighed for at deltage i behandlingsvalg. Også at komme overens med at have en psykisk sygdom er svært nok, især hvis dette sandsynligvis vil kræve langvarig behandling. Clive har nu fundet en medicin, hvis bivirkninger er blevet nøje overvåget, som han tager frivilligt, og han kan ikke finde nogen grund* til, hvorfor han skulle holde op. På en positiv bemærkning vil jeg gerne citere fra Diagnostic & Statistical Manual IV (American Psychiatric Association). 

Skizofreni - paranoid type (295:30).
 
"Disse personer udviser sædvanligvis ringe eller ingen svækkelse af neuropsykologiske eller andre kognitive tests. Nogle beviser tyder på, at prognosen for den paranoide type kan være betydeligt bedre end for andre typer skizofreni, især med hensyn til erhvervsmæssig funktion og evne til at leve selvstændigt".
 

Dette er en af grundene til, at Mental Health Services har søgt at støtte Clive i at finde en medicin, han kan stole på, for ikke at få ham til at få lyst til at tage sit eget liv, og en medicin, der retter op på hans sygdom og dermed undgår genindlæggelse.
 

Alison Bass CPN maj 2005
 

*Se dog afsnittet Åben dialog

bottom of page